Kompetensutveckling i organisationer

TRS erbjuder ett förebyggande arbete med kompetensutveckling. Syftet är att med kompetensutveckling bidra till stabila, livskraftiga organisationer där medarbetarna är rustade med rätt kompetens för verksamhetens behov.

TRS kan på olika sätt göra insatser för att bidra till kompetenshöjning i anslutna organisationer.

Vi erbjuder workshoppar och webbinarier via Teams, på olika teman. Dessa hittar du här.

Du kan gå vår e-kurs som handlar om att mötas i dialog.

Insatser för kompetensutveckling

I höst välkomnar TRS anslutna organisationer till nya former för kompetensutveckling. Då blir det möjligt att utifrån ett antal teman ansöka om insatser för kompetensutveckling, anpassade efter de behov just ni har.

Kompetensutvecklingsinsatserna baseras på aktuella teman, just nu rör det exempelvis samarbete, grupputveckling och dialog.

Insatsen innebär helt kort att ni tillsammans med en rådgivare gör en planering, för att den ska anpassas utifrån era behov. Därefter genomförs en workshop, i digital form. Efter workshoppen får ni upp till tre tillfällen med rådgivning och coachning. Slutligen får ni en rekommendation från TRS rådgivare hur ni kan arbeta vidare.

Insatserna erbjuds utan kostnad för organisationer som omfattas av TRS omställningsavtal. För organisationer som är medlemmar i KFO är stödet tillgängligt efter årsskiftet (men det går utmärkt att anmäla intresse redan nu).

Aktuella insatser

Är du intresserad av någon insats?

Ansök här

Boka rådgivare

Du kan också boka en rådgivare för att diskutera hur ni på bästa sätt kan arbeta med kompetensutveckling i er organisation.

Håll liv i dialogen och engagemanget för verksamheten med stöd av TRS

Vi vet att ni just nu befinner er i olika lägen utifrån den situation som råder. En del står i begrepp att säga upp medarbetare, några har permitterat och varslat, andra har mer att göra än någonsin.
För att möta behov i anslutna organisationer har TRS ställt om till mer digitala och flexibla arbetssätt. När det finns utrymme för er att jobba med utveckling erbjuder TRS en mängd olika insatser - allt från e-kurs, öppna webbinarier och rådgivarstöd för kompetensutveckling.

Läs mer om TRS insatser

Kort gif-bild om e-kursen Mötas i dialog

Att mötas i dialog - en e-kurs

Dialogen är ett effektivt sätt att inkludera och göra alla delaktiga i en grupp. Den här kursen syftar till att du ska kunna genomföra möten och workshopar med dialogmetoden som stöd. Välkommen att delta i TRS e-kurs!

Gå kursen här

Verksamhets- och kompetensutveckling

Vi är rådgivare och processledare för TRS förebyggande arbete med kompetensutveckling.