Välkommen till en serie kompetenshöjande insatser för organisationer i Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg

Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner, social hållbarhet med fokus attraktiva arbetsplatser, Social Return on Investment (SROI), förändringsledning och mer verksamhet för pengarna – det är fem kompetensområden som är särskilt viktiga för organisationer i er bransch. Det visar den behovsanalys TRS genomfört för att kunna erbjuda en relevant insats för kompetensutveckling i anslutna organisationer.

Fem moduler

Med början i september 2020 erbjuder vi nu fem fristående moduler som består av ett inledande seminarium och därefter två eller tre uppföljande tillfällen med mentor, i er egen organisation.  Insatsen får koppling till er verksamhet och de processer ni arbetar med i vardagen – det är en unik möjlighet att få tillgång till en mentor som vägleder er utifrån just er verksamhets behov.

Modulerna är fristående, men vi rekommenderar att ni väljer flera (eller alla). Seminariedagen och mentortillfällena finansieras av TRS.

Vi ser helst att minst två från organisationen deltar i seminariet. Vi riktar oss i första hand till chefer, specialister, medlemmar i samverkans- eller ledningsgrupper.

Nästa tillfälle är den 9 mars, med sista anmälningsdag 28 februari.

Modul 4: Förändringsledning i idéburna organisationer

Innehåll

Arbetssätt som stödjer lärande och förbättring. Att leda en lärande organisation. Hur man skapar delaktighet och engagemang. Utmaningar och verktyg för återkoppling och förbättring.

  • Mikrosystem inom organisationen
  • Fungerande arbetssätt
  • Förståelse för variation
  • Hantera drivkrafter

Seminarieledare och mentor

Truls Neubeck, utvecklingsstrateg Rädda Barnen.

Er mentor ger stöd i tillämpning av lärandemodellen. Ni arbetar med arbetssätt och kommunikation som genom lärandeprocesser utvecklar kompetenser. Ni får också stöd för ledare i att facilitera motiverande möten.

Seminarium heldag, 9 mars 2021.

Två eller tre mentorstillfällen under de kommande sex veckorna.

Läs mer om modul 4 här

Modul 5: Mer verksamhet med samma resurser – att göra planer för genomförande som konkretiserar värdegrunden

Innehåll

Värdeskapande etik och arbetsprocesser som omsätts för att skapa mer verksamhet med existerande resurser. Medarbetare kan tillämpa värdegrunder och hanterar resurser på rätt sätt genom en relevant plan som ger balans i ekonomin.

Seminarieledare och mentor

Gunnar Westling, Framship

Mentorerna följer upp och ger stöd i att göra planer för genomförande utifrån seminariets innehåll. Planer för genomförande synliggör hur verksamheten återinvesterar överskott.

Seminarium heldag, 22 april 2021.

Två eller tre mentorstillfällen under de kommande sex veckorna.

Läs mer om modul 5 här

Anmälan till en eller flera moduler sker här

Villkor för deltagande

  • Organisationen måste vara ansluten till Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg.
  • Kompetensinsatserna finansieras av TRS, men ni står själva för omkostnader som resor och boende. Ni behöver avsätta tid för seminarium, mentorstillfällen och arbete i organisationen mellan dessa tillfällen.
  • Seminariedagarna planeras som fysiska möten, med hänsyn taget till de förhållningsregler som gäller idag, och om detta förändras genomförs mötena på annat lämpligt sätt. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som så önskar.
  • Anmälan är bindande. Avbokning måste ske senast två veckor innan respektive seminariedatum. Om ni inte avbokar och uteblir fakturerar vi er kostnaden för ert deltagande, 11 000 kronor/person och modul.

Vi vill stärka idéburen vård och omsorg!

Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner, social hållbarhet med fokus attraktiva arbetsplatser, Social Return on Investment (SROI), förändringsledning och mer verksamhet för pengarna – det är fem kompetensområden som är särskilt viktiga för organisationer inom idéburen vård och omsorg. TRS har gjort en behovsanalys för att kunna erbjuda en relevant insats för kompetensutveckling i dessa organisationer.

Med början i september 2020 erbjuder vi nu fem fristående moduler som består av ett inledande seminarium och därefter två eller tre uppföljande tillfällen med mentor, i din egen organisation. Insatsen pågår under fem perioder med avslut i april 2021.

Läs mer om modulerna här

Inbjudan - nyhetsbrev juli 2020