Inbjdudan till modul 4: Förändringsledning i idéburna organisationer

Välkommen till en serie kompetenshöjande insatser för organisationer i Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg. Den 9 mars 2021 inleds den fristående modul nummer fyra, som består av ett inledande seminarium och därefter två eller tre uppföljande tillfällen med mentor, i er egen organisation. Insatsen får koppling till er verksamhet och de processer ni arbetar med i vardagen – det är en unik möjlighet att få tillgång till en mentor som vägleder er utifrån just er verksamhets behov.

Vi ser helst att minst två från organisationen deltar i seminariet. Vi riktar oss i första hand till chefer, specialister, medlemmar i samverkans- eller ledningsgrupper.

Modul 4: Förändringsledning i idéburna organisationer

Innehåll: Arbetssätt som stödjer lärande och förbättring. Att leda en lärande organisation. Hur man skapar delaktighet och engagemang. Utmaningar och verktyg för återkoppling och förbättring.

  • Mikrosystem inom organisationen
  • Fungerande arbetssätt
  • Förståelse för variation
  • Hantera drivkrafter

Seminarieledare och mentor: Truls Neubeck, utvecklingsstrateg Rädda Barnen.

Förändringsledning i idéburna organisationer bygger på Truls Neubecks doktorsavhandling. Truls leder seminariet och står tillsammans med TRS för mentorinsatser. Truls Neubeck har genomfört många tillämpningar i vård- och omsorgsorganisationer som är anslutna till Famna  - med goda resultat och uppskattning för den modell och de metoder som används.

Ni arbetar med arbetssätt och kommunikation som genom lärandeprocesser utvecklar kompetenser. Ni får också stöd för ledare i att facilitera motiverande möten.

Seminarium: heldag, 9 mars 2021. Två eller tre mentorstillfällen under de kommande sex veckorna.

Plats:

Seminariet genomförs digitalt med verktyget Zoom.

I varje modul träffar ni mentorerna 2-3 gånger, på plats i er organisation eller digitalt, beroende på vad som passar er bäst, allt för att ni ska kunna tillämpa kunskaperna i er vardag.

Anmäl/avboka senast 28 februari 2021.

Anmälan till denna och övriga moduler sker här

Villkor för deltagande

  • Organisationen måste vara ansluten till Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg.
  • Kompetensinsatserna finansieras av TRS, men ni står själva för omkostnader som resor och boende. Ni behöver avsätta tid för seminarium, mentorstillfällen och arbete i organisationen mellan dessa tillfällen.
  • Seminariedagarna planeras som fysiska möten, med hänsyn taget till de förhållningsregler som gäller idag, och om detta förändras genomförs mötena på annat lämpligt sätt. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som så önskar.
  • Anmälan är bindande. Avbokning måste ske senast två veckor innan respektive seminariedatum. Om ni inte avbokar och uteblir fakturerar vi er kostnaden för ert deltagande, 11 000 kronor/person och modul.
Grupp vid bord, leende kvinna som möter betraktarens blick.

Tidigare och kommande moduler

28 september 2020: Modul 1: Kvalitetssäkra ledningens arbete.

19 november 2020: Modul 2. Social hållbarhet - attraktiv arbetsplats

21 januari 2021: Modul 3. SROI - Social Return on Investment

22 april 2021: Modul 5. Mer verksamhet med samma resurser – att göra planer för genomförande som konkretiserar värdegrunden

Läs mer om tidigare och kommande moduler här

För mer information

Kontakta Tommy Edlund, TRS eller Jenny Stake Fredriksson, Arbetsgivaralliansen.

Mentorer för modul 4

Truls Neuback leder seminariet, och TRS rådgivare nedan är mentorer.