Inbjdudan till modul 3: SROI – Social Return on Investment

Välkommen till en serie kompetenshöjande insatser för organisationer i Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg. Den 21 januari 2021 genomfördes den fristående modul nummer tre, med ett inledande seminarium och därefter två eller tre uppföljande tillfällen med mentor, i er egen organisation. Insatsen får koppling till er verksamhet och de processer ni arbetar med i vardagen – det är en unik möjlighet att få tillgång till en mentor som vägleder er utifrån just er verksamhets behov.

Vi ser helst att minst två från organisationen deltar i seminariet. Vi riktar oss i första hand till chefer, specialister, medlemmar i samverkans- eller ledningsgrupper.

Modul 3: SROI – Social Return on Investment

Innehåll: Visa uppnådd ekonomisk samhällsnytta – att förmedla organisationens nytta och värden till intressenter och beslutsfattare, baserat på er värdegrundsetik.
SROI – Social return on investment – är ett koncept som företaget Serus arbetar med.

Erik Jannesson håller i seminariet och är mentor. Serus arbetar med projektutvärdering, stöd till den sociala ekonomi samt effektmätning. I det sistnämnda fallet har företaget under de senaste tio åren utbildat, processlett och gett stöd till många organisationer i organisationer som vill förstå och kommunicera sitt totala värdeskapande.

Seminarium: heldag, 21 januari 2021. Två eller tre mentorstillfällen under de kommande sex veckorna.

Plats:

En stor konferenslokal är bokad på Fleminggatan 7 i Stockholm, där Arbetsgivaralliansen har sina lokaler. Vi har en stor lokal och grupprum för att kunna genomföra dagen med tillräcklig fysisk distans. Det finns också möjlighet att delta i seminariet digitalt med verktyget Zoom, för den som så önskar.

I varje modul träffar ni mentorerna 2-3 gånger, på plats i er organisation eller digitalt, beroende på vad som passar er bäst, allt för att ni ska kunna tillämpa kunskaperna i er vardag.

 

Anmälan till denna och övriga moduler sker här

Villkor för deltagande

  • Organisationen måste vara ansluten till Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg.
  • Kompetensinsatserna finansieras av TRS, men ni står själva för omkostnader som resor och boende. Ni behöver avsätta tid för seminarium, mentorstillfällen och arbete i organisationen mellan dessa tillfällen.
  • Seminariedagarna planeras som fysiska möten, med hänsyn taget till de förhållningsregler som gäller idag, och om detta förändras genomförs mötena på annat lämpligt sätt. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som så önskar.
  • Anmälan är bindande. Avbokning måste ske senast två veckor innan respektive seminariedatum. Om ni inte avbokar och uteblir fakturerar vi er kostnaden för ert deltagande, 11 000 kronor/person och modul.
Grupp vid bord, leende kvinna som möter betraktarens blick.

Tidigare och kommande moduler

28 september 2020: Modul 1: Kvalitetssäkra ledningens arbete.

19 november 2020: Modul 2. Social hållbarhet - attraktiv arbetsplats

9 mars 2021: Modul 4. Förändringsledning i idéburna organisationer

22 april 2021: Modul 5. Mer verksamhet med samma resurser – att göra planer för genomförande som konkretiserar värdegrunden

Läs mer om tidigare och kommande moduler här

För mer information

Kontakta Tommy Edlund, TRS eller Jenny Stake Fredriksson, Arbetsgivaralliansen.