Inbjudan:  Social hållbarhet – för en attraktiv arbetsplats - genomfördes den 19 november 2020.

Välkommen till en serie kompetenshöjande insatser för organisationer i Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg. Den 19 november inleds den fristående modul nummer två, som består av ett inledande seminarium och därefter två eller tre uppföljande tillfällen med mentor, i er egen organisation.  Insatsen får koppling till er verksamhet och de processer ni arbetar med i vardagen – det är en unik möjlighet att få tillgång till en mentor som vägleder er utifrån just er verksamhets behov.

Vi ser helst att minst två från organisationen deltar i seminariet. Vi riktar oss i första hand till chefer, specialister, medlemmar i samverkans- eller ledningsgrupper.

Modul 2: Social hållbarhet, med fokus på att skapa och upprätthålla en attraktiv arbetsplats

Innehåll: Att skapa utrymme för det professionella, det ideologiska och det privata på arbetsplatsen – att åstadkomma balans mellan meningsfullt arbete och livspusslet. Hur kan en lärande organisation bidra till en sådan utveckling? Er mentor ger stöd i att utveckla balans mellan formella krav och ideologiska värden på ett sätt som stödjer lärande. Ni får hjälp i arbetet med att utveckla social hållbarhet för medarbetarna och verksamheten.

Modulen leds av Anna Dagnell Liedholm, Sonder. Hon leder seminariet och svarar tillsammans med TRS rådgivare för mentorskapet. Anna Dagnell Liedholm är partner på Sonder och har mer än tio års konsulterfarenhet av att arbeta med förändringsprojekt inom strategi-, organisations- och verksamhetsutveckling, både inom privat och offentlig sektor.

"Det behövs ett nytt sätt att leda"

”Vi på Sonder tror att det behövs ett nytt sätt att leda och organisera våra verksamheter. Vi ser hur en ökande komplexitet och förändringstakt ställer nya krav på våra organisationer. Behovet av anpassningsbarhet, innovationskraft och dynamik växer ständigt och gör det mer och mer relevant att prata i termer av ett paradigmskifte. Vi tror att vi behöver utmana industrialismens organisationslogik och att framtidens organisationer bygger på andra grundprinciper – såsom hur vi ser på människan och dennes förmåga att agera, leda och fatta beslut, hur vi leder och utvecklar verksamheten i en föränderlig värld och hur vi ser på relationer och samverkan i och utanför den egna organisationen.

Som managementkonsulter har vi på Sonder stöttat våra kunder i deras lednings- styrnings- och förändringsarbeten i över 20 år. Det gör vi fortfarande, men nu mer utifrån ett nytt paradigm – där vi ser hur alla delar i organisationen behöver utvecklas och förändras för att möta framtidens utmaningar.”

Seminarium: heldag, 19 november 2020.

Två eller tre mentorstillfällen under de kommande sex veckorna.

Plats:

En stor konferenslokal är bokad på Fleminggatan 7 i Stockholm, där Arbetsgivaralliansen har sina lokaler. Vi har en stor lokal och grupprum för att kunna genomföra dagen med tillräcklig fysisk distans. Det finns också möjlighet att delta i seminariet digitalt med verktyget Zoom, för den som så önskar.

I varje modul träffar ni mentorerna 2-3 gånger, på plats i er organisation eller digitalt, beroende på vad som passar er bäst, allt för att ni ska kunna tillämpa kunskaperna i er vardag.

Anmäl/avboka senast den 4 november 2020.

Anmälan till en eller flera moduler sker här

Villkor för deltagande

  • Organisationen måste vara ansluten till Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg.
  • Kompetensinsatserna finansieras av TRS, men ni står själva för omkostnader som resor och boende. Ni behöver avsätta tid för seminarium, mentorstillfällen och arbete i organisationen mellan dessa tillfällen.
  • Seminariedagarna planeras som fysiska möten, med hänsyn taget till de förhållningsregler som gäller idag, och om detta förändras genomförs mötena på annat lämpligt sätt. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som så önskar.
  • Anmälan är bindande. Avbokning måste ske senast två veckor innan respektive seminariedatum. Om ni inte avbokar och uteblir fakturerar vi er kostnaden för ert deltagande, 11 000 kronor/person och modul.
Grupp vid bord, leende kvinna som möter betraktarens blick.

Tidigare och kommande moduler

28 september 2020: Modul 1: Kvalitetssäkra ledningens arbete.

21 januari 2021: Modul 3. SROI – Social Return on Investment

9 mars 2021: Modul 4. Förändringsledning i idéburna organisationer

22 april 2021: Modul 5. Mer verksamhet med samma resurser – att göra planer för genomförande som konkretiserar värdegrunden

Läs mer om kommande moduler här

Vi vill stärka idéburen vård och omsorg!

Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner, social hållbarhet med fokus attraktiva arbetsplatser, Social Return on Investment (SROI), förändringsledning och mer verksamhet för pengarna – det är fem kompetensområden som är särskilt viktiga för organisationer inom idéburen vård och omsorg. TRS har gjort en behovsanalys för att kunna erbjuda en relevant insats för kompetensutveckling i dessa organisationer.

Med början i september 2020 erbjuder vi nu fem fristående moduler som består av ett inledande seminarium och därefter två eller tre uppföljande tillfällen med mentor, i din egen organisation. Insatsen pågår under fem perioder med avslut i april 2021.

Läs mer om modulerna här

För mer information

Kontakta Tommy Edlund, TRS, eller Jenny Stake Frediksson, Arbetsgivaralliansen.