Kvalitetssäkra ledningens arbete - detta seminarium genomfördes den 28 september

Välkommen till en serie kompetenshöjande insatser för organisationer i Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg. Vi inleder med en modul som handlar om att kvalitetssäkra ledningsgruppens eller samverkansgruppens arbete utifrån roller och ansvar - när det gäller hanteringen av mål, strategier och omvärldsförändringar.

Med början den 28 september erbjuder vi fem fristående moduler som består av ett inledande seminarium och därefter två eller tre uppföljande tillfällen med mentor, i er egen organisation.  Insatsen får koppling till erverksamhet och de processer ni arbetar med i vardagen – det är en unik möjlighet att få tillgång till en mentor som vägleder er utifrån just er verksamhets behov.

Vi ser helst att minst två från organisationen deltar i seminariet. Vi riktar oss i första hand till chefer, specialister, medlemmar i samverkans- eller ledningsgrupper.

Modul 1: Kvalitetssäkra ledningens arbete

Innehåll: Att kvalitetssäkra ledningsgruppens eller samverkansgruppens arbete utifrån roller och ansvar. Att kvalitetssäkra hanteringen av mål och strategier samt omvärldsförändringar i ledningen.

Seminarieledare och mentor: Gunnar Westling, Framship. Er mentor följer upp hur ni utvecklar er kvalitetssäkring: att använda möten rätt, tydliga roller och ansvar. Utveckla och kommunicera strategier som engagerar.En

Seminariet om utveckling av ledningsgrupper/chefer i att kvalitetssäkra det egna arbetet leds av Gunnar Westling, Framship. Gunnar Westling är sedan länge en av utbildarna inom SSE Executive Education. Gunnar har specialområden som exempelvis ledarskap i icke-vinstdrivande organisationer och strategiskt ledningsarbete. Han har varit programansvarig för många av de ledarskapsprogram som erbjudits Arbetsgivaralliansens branscher genom åren. Senast var det TRS kompetensutvecklingsprojekt för klubbchefer inom idrott på elitnivå – SHL och Allsvenskan.

Seminarium: heldag, 28 september 2020. Två eller tre mentorstillfällen under de kommande sex veckorna.

Plats:

En stor konferenslokal är bokad på Fleminggatan 7 i Stockholm, där Arbetsgivaralliansen har sina lokaler. Vi har en stor lokal och grupprum för att kunna genomföra dagen med tillräcklig fysisk distans. Det finns också möjlighet att delta i seminariet digitalt med verktyget Zoom, för den som så önskar.

I varje modul träffar ni mentorerna 2-3 gånger, på plats i er organisation eller digitalt, beroende på vad som passar er bäst, allt för att ni ska kunna tillämpa kunskaperna i er vardag.

Modulerna är fristående, men vi rekommenderar att ni väljer flera (eller alla). Seminariedagen och mentortillfällena finansieras av TRS.

Anmälan till övriga moduler

 

Villkor för deltagande

  • Organisationen måste vara ansluten till Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg.
  • Kompetensinsatserna finansieras av TRS, men ni står själva för omkostnader som resor och boende. Ni behöver avsätta tid för seminarium, mentorstillfällen och arbete i organisationen mellan dessa tillfällen.
  • Seminariedagarna planeras som fysiska möten, med hänsyn taget till de förhållningsregler som gäller idag, och om detta förändras genomförs mötena på annat lämpligt sätt. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som så önskar.
  • Anmälan är bindande. Avbokning måste ske senast två veckor innan respektive seminariedatum. Om ni inte avbokar och uteblir fakturerar vi er kostnaden för ert deltagande, 11 000 kronor/person och modul.
Grupp vid bord, leende kvinna som möter betraktarens blick.

Kommande moduler

19 november 2020: Modul 2. Social hållbarhet, med fokus på att skapa och upprätthålla en attraktiv arbetsplats

21 januari 2021: Modul 3. SROI – Social Return on Investment

9 mars 2021: Modul 4. Förändringsledning i idéburna organisationer

22 april 2021: Modul 5. Mer verksamhet med samma resurser – att göra planer för genomförande som konkretiserar värdegrunden

Läs mer om kommande moduler här

Vi vill stärka idéburen vård och omsorg!

Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner, social hållbarhet med fokus attraktiva arbetsplatser, Social Return on Investment (SROI), förändringsledning och mer verksamhet för pengarna – det är fem kompetensområden som är särskilt viktiga för organisationer inom idéburen vård och omsorg. TRS har gjort en behovsanalys för att kunna erbjuda en relevant insats för kompetensutveckling i dessa organisationer.

Med början i september 2020 erbjuder vi nu fem fristående moduler som består av ett inledande seminarium och därefter två eller tre uppföljande tillfällen med mentor, i din egen organisation. Insatsen pågår under fem perioder med avslut i april 2021.

Läs mer om modulerna här

För mer information

Kontakta Tommy Edlund, TRS eller Jenny Stake Fredriksson, Arbetsgivaralliansen