Kontakta TRS innan uppsägningen

Står din organisation inför förändringar som kan innebära uppsägningar? Om du är väl förberedd blir resultatet mycket bättre både för den som sägs upp och för dem som är kvar i organisationen.

Texten handlar om

Det finns ett klart samband mellan den behandling en person får inför och under en uppsägning och personens möjligheter att snabbt komma till ett nytt arbete.

Kontakta oss på TRS när du står inför eller funderar över varsel eller uppsägningar. Vi har stor erfarenhet av omställningsprocesser och hur man bemöter de berörda medarbetarna. Vi ger stöd både till fackliga representanter och till arbetsgivare.

Din viktiga roll

Både du som är arbetsgivare och du som är facklig representant har en viktig roll.

Om du är väl förberedd och vet vilket stöd TRS kan ge är du en viktig källa till information för den anställde. Vi kan också ge råd om hur du ska hantera svåra samtal och genomföra uppsägningen på ett sätt som skapar bättre förutsättningar för den uppsagde att snabbt få ett nytt arbete.

En bra genomförd process underlättar även för organisationen och medarbetarna som är kvar att gå vidare efter neddragningen eller omstruktureringen.

TRS stöd till arbetsgivare

TRS stöd till fackliga representanter

Se TRS webbinarium

Här kan du se det webbinarium vi genomförde i juni 2017 i efterhand.

TRS stöd till uppsagda

Trygghetsrådet TRS ger personligt omställningsstöd till

  • anställda tillsvidare som sägs upp på grund av arbetsbrist.
  • anställda tillsvidare som riskerar att sägas upp eller sägs upp på grund av ohälsa.
  • tidsbegränsat anställda som inte kan erbjudas fortsatt anställning

Läs mer om TRS omställningsstöd