Ansök om stöd från TRS

TRS ger stöd på resan till ett nytt jobb, omställningsstöd.

Organisationer kan också få rådgivarstöd och ekonomiskt stöd för att arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling.

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: